doorgeefstokje-1000px-200.jpg

Welkom

stokje-zww

Mijn naam is Annet van Bemmel. Naast functies in human resources oftewel personeel en organisatie ben ik ook zelfstandig carrièrecoach en trainer. Ruim 25 jaar ben ik werkzaam als Human Resource professional. Mijn ervaring heb ik opgedaan in het bedrijfsleven bij verscheidene multinationals en organisaties in verschillende branches.

In mijn vak kom ik vaak mensen tegen, die hun talenten niet ten volle benutten of last hebben van het feit dat ze op de verkeerde plek zitten. Hier valt op zich best mee te leven, mits de belemmeringen geen blokkades opwerpen waardoor enerzijds mensen geremd worden in hun loopbaan en anderzijds organisaties ervaren dat hun menselijk kapitaal niet optimaal benut wordt.

Vanuit mijn interesse voor mensen en jarenlange ervaring als P&O professional heb ik met jijbentsterk besloten mij te richten op de ontwikkeling van professionals. Zorgen voor de juiste instroompopulatie voor de developmenttrajecten is hierin een essentieel onderdeel. Daarnaast is het ontwikkelen en implementeren van developmenttrajecten een activiteit binnen jijbentsterk. De afgelopen jaren hou ik mezelf ook bezig met de uitrol van developmenttrajecten als procesbegeleider en coach voor de stakeholders en deelnemers.